• Osobine i namjena
 • Način rada
 • Radna temperatura
 • Potrošnja
 • Rok upotrebe
 • Pakovanje
 • VITASAN PAINT boja je vodena disperzija za unutrašnje površine, ekološki zdrava boja sa certifikatom za zaštitu životne okoline. Posjeduje visoku pokrivnu moć, otpornost na prljanje kao i na mokro brisanje i pranje. Odlično prijanja na sve površine, fini malter, gips ploče, beton i na stare, prethodno bojene površine. Vitasan Paint se preporučuje  zdravstvenim ustanovama, obdaništima i prostorijama u kojima se provodi dosta vremena. Toniranje Vitasan vrši se originalnim tonerima Vitasan iz istoimene ton karte.

  Prije nanošenja boje zidove impregnirati Tiefgrund podlogom prema upustvu proizvodjača. Vitasan Paint nanositi u dva sloja. Za prvi sloj se može razrijediti vodom do 15% između prvog i drugog sloja. Nanošenje drugog sloja vršiti nakon 6 časova zavisno od vremenskih uslova.  Boju uvijek nanositi na osušenu površinu četkom, valjkom ili mašinom za špricanje

  Od 5°C do +35°C

  Od 0.2 do 0.3 kg/m2 u dva sloja u zavisnosti od hrapavosti i upojnosti podloge.

  12 mjeseci u originalnoj, dobro zatvorenoj ambalaži pri temperaturi od +5°C do 25°C , zaštićeno od direktne sunčeve svjetlosti.

  6.5 , 10 , 20 kg