Fabrika boja i fasada EDINTHON je osnovana 2004. godine. Djelatnost koju obavlja fokusirana je na proizvodnju materijala za uređenje unutrašnjeg prostora, vanjskih površina, ali i za dekoraciju i zaštitu starih i novih objekata. EDINTHON svoju cjelokupnu proizvodnju zasniva na kvalitetu i očuvanju životne sredine.

    Način rada, recepture, tehnološki procesi i kontrola kvaliteta preuzeti su iz istoimenog industrijskog kompleksa iz Švajcarske. Fabrika boja i lakova EDINTHON raspolaže velikim asortimanom proizvoda među kojima su zastupljene disperzne i poludisperzne farbe, glet mase, dekorativni materijal, fasadni materijal, podloge za farbe i fasade, lijepkovi, kuliri i dr.


Poslovni objekat - Subotica

Srednja tehnička škola - Subotica

Gradski korzo - Subotica


    Proizvodnja je veoma efikasna i spremna da izađe u susret ma kojem tržištu. EDINTHON svoje visoko kvalitetne proizvode distribuira kako na domaće tako i na tržište okolnih zemalja. Do sada su se naši proizvodi pokazali kao nezamjenljivi, pri čemu se mora obratiti pažnja na rezultate koje naši proizvodi ostvaruju pri restauraciji objekata od posebnog kulturnog i istorijskog značaja. Naša firma uživa veliki ugled čemu svjedoči i ogroman broj poslovnih saradnika i kupaca koji naš kvalitet nagrađuje povjerenjem.